Travel Guide

Venue of ACS 2017:

Guiyang International Eco-conference Center, Guiyang, Guizhou, China

Address:

No.1, Zhongtian Road, Guanshanhu District, Guiyang

How to Get There:

Guiyang International Eco-conference Center is about 25km away from Guiyang Longdongbao International Airport, 15km away from Guiyang Railway Station and 7.5km away from Guiyangbei Railway Station.

 1. Depart from Guiyang Longdongbao International Airport:
  Bus Route: Airport Express Bus Line 1 -> Bus No. 208/263/218, get off the bus at International Conference Center (N) Station.
  Taxi: About 45 minutes
 2. Depart from Guiyang Railway Station
  Bus Route: Bus No. 60 -> Bus No. 263/208/218, get off the bus at International Conference Center (N) Station.
  Taxi: About 35 minutes
 3. Depart from Guiyangbei Railway Station
  Bus Route: Bus No. 263, get off the bus at International Conference Center (N) Station.
  Taxi: About 17 minutes
Hotel for Guests

Hyatt Regency Guiyang

No. 7, Zhongtian Road, Guanshanhu District, Guiyang